Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

At kunne yde førstehjælp er afgørende i forbindelse med alvorlige ulykker og skader, og i mange tilfælde er det med til at redde liv. Derfor er det vigtigt at kunne sin førstehjælp, hvis uheldet er ude. Især forældre bør være i stand til at yde førstehjælp på både mindre og større børn.

Førstehjælp redder liv

Hvert år får 3500 danskere hjertestop uden for hospitalerne. Når en patient får et hjertestop, er det afgørende, at vedkommende får øjeblikkelig hjælp fra de tilstedeværende i form af hjertemassage og kunstigt åndedræt. Hurtig behandling er nemlig ofte med til at redde patienten, som ellers ikke ville have overlevet episoden. Ud over hjertestop er der mange andre eksempler på, hvornår førstehjælp kan have afgørende betydning for ulykkens udfald. Det er for eksempel trafik-, kvælnings- og faldulykker.

At kunne yde førstehjælp er altså vigtigt, da det kan redde liv. Over de seneste år er danskerne blevet bedre til det, men eksperter vurderer dog, at der fortsat er rigtigt mange, der ikke ved, hvordan de skal reagere i en ulykkessituation. Derfor opfordrer de stadig alle til at tage førstehjælpskurser.

Førstehjælp til spædbørn og børn

Som forældre har man i mange af døgnets timer ansvaret for sine børn og bør derfor vide, hvordan man yder førstehjælp i en række ulykkessituationer. Hvis ikke man allerede har styr på sin førstehjælp, kan man tilmelde sig et førstehjælpskursus i nærmeste fremtid.

Det kan være en fordel at tage et kursus, der er specifikt rettet mod førstehjælp til spædbørn og børn. Der er nemlig en smule forskel på at yde førstehjælp til henholdsvis spædbørn, børn og voksne. Kurserne giver blandt andet viden om genoplivning af børn, fjernelse af fremmedlegemer i halsen og førstehjælp ved feberkramper, epilepsi og astma. Således bliver man som forældre bevidste om, hvordan man bør handle i en given situation.